Contributie

De contributies voor seizoen 2017 zijn als volgt:

Lidmaatschap/korting Contributie
Jeugd € 145,–
Senioren € 145,–
Recreanten € 145,–
U77 € 145,–
Inschrijfkosten nieuwe leden € 20,–
Korting 2e gezinslid, wonend op het zelfde adres 10%
Korting 3e gezinslid, wonend op het zelfde adres 20%
Korting 4e gezinslid, wonend op het zelfde adres 30%

betaling contributie voor 1 april op rekeningnummer:

NL22 RABO 030.34.88.409
Ten name van: Utrecht Disaster
Of
een automatisch Incasso formulier ingevuld inleven bij de penningmeester van de vereniging: penningmeester@utrechtdisaster.nl
Gespreide betaling alleen mogelijk via automatische incasso.

Let op: je bent pas ingeschreven als lid, wanneer de contributie voldaan is of het automatisch incasso formulier is ontvangen is door de penningmeester. Pas dan word je ook in een team ingedeeld. Er wordt geen factuur verzonden. Datum van betaling is bepalend voor plaatsing in team. Bericht over teamindeling en trainingstijden volgen later en worden door de technische commissie bepaald. Voor eventuele vragen kunt u bellen met het secretariaat: 030-6044278.

Wie niet uitgeschreven is voor 1 maart van het nieuwe seizoen geeft te kennen lid te blijven voor het nieuwe seizoen. Alleen zo kunnen wij een goede planning maken (zie reglementen).

Onderstaande links verwijzen naar de verschillende formulieren (in Microsoft Word formaat):

Inschrijfformulier

Incassoformulier