Contributie

De contributies voor 2019 zijn als volgt:

Lidmaatschap/korting Contributie
Jaarcontributie € 195,–
zomercontributie (1-4 tot 1-10) € 145,–
wintercontributie (1-10 tot 1-4) €  50,–

betaling contributie via automatische incasso:

NL22 RABO 0303488409
Ten name van: Utrecht Disaster
Of
een automatisch Incasso formulier ingevuld inleven bij de penningmeester van de vereniging: penningmeester@utrechtdisaster.nl

Er wordt geen factuur verzonden.  Voor eventuele vragen kunt u bellen met het secretariaat: 06-17382895.

Wie niet uitgeschreven is voor 1 maart van het nieuwe seizoen geeft te kennen lid te blijven voor het nieuwe seizoen. Alleen zo kunnen wij een goede planning maken (zie reglementen).

Onderstaande links verwijzen naar de verschillende formulieren (in Microsoft Word formaat):

Inschrijfformulier 2019

Incassoformulier