Lidmaatschap

Lid worden

Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door het inschrijfformulier volledig ingevuld en voorzien van een geldig legitimatiebewijs en pasfoto in te leveren bij het secretariaat. Dit kan gedaan worden per post of per mail.  Om in te schrijven wordt éénmalig € 20,00 administratie kosten in rekening gebracht. Dit dient te worden voldaan met de betaling van de eerste contributie. Indien voldaan is aan alle financiële verplichtingen wordt de inschrijving van het lidmaatschap schriftelijk per brief / e-mail bevestigd.

Download hier het aanmeldingsformulier: Inschrijfformulier

Proeftraining

Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen wordt u eventueel uitgenodigd voor een proeftraining.  Aan de hand van de bevindingen van deze proeftraining én indien er plaats is binnen een team zal bepaald worden door de voorzitter van de Technisch Commissie in welk team u kunt plaatsnemen.

Wijzigingen doorgeven

Als uw adres, telefoonnummer of e-mail adres wijzigt verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat per e-mail: secretriaat@utrechtdisaster.nl en teammanager.

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk vóór 1 maart opgezegd worden bij het secretariaat per brief of per e-mail. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd blijft de gehele contributie verschuldigd.

Zegt u per e-mail op: Let er dan op dat u binnen 14 dagen een reactie per e-mail retour ontvangt van het secretariaat. Ontvangt u deze niet dan is uw e-mail niet aangekomen en uw opzegging niet geldig. Indien voldaan is aan alle financiële verplichtingen en na inleveren van eventuele verenigingseigendommen wordt de beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk per brief / e-mail bevestigd. Deze heeft u nodig indien u bij een andere vereniging gaat spelen. Bij het her-aanmelden van competitie spelende leden binnen het seizoen wordt €  50,00 aan administratiekosten doorberekend.

Algemene voorwaarden

Elk lid verbindt zich aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat of na te lezen